Κέντρο ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Για αρχάριους
  • Για προχωρημένους
  • Για εξειδικευμένους
 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ